Martina, Stefano, Mikkel, Martina e Matteo (I Anno)