Martina, Stefano, Mikkel, Matteo e Martina (I Anno)